Bart Van Acker, expert en timbres, dans la presse

AVS – Journée d’évaluation au Design Museum Gent

Interview met De Inspecteur op Radio 2 waarbij ik uitleg geef over de afschaffing van de geldigheid van de zegels in Belgische Frank en Euro.

HLN – Hoe staatshoofden tijdens WOII postzegels inzetten als propaganda

Hitler, Mussolini, Eisenhower, Stalin… De postzegels uit de periode van de Tweede Wereldoorlog tonen de gezichten van diegenen die toen de plak zwaaiden, en nog veel meer. Postzegels golden destijds immers ook als propagandamiddel. HLN Shop blikt samen met postzegelexpert Bart Van Acker terug in de tijd

Deze heel populaire verzamelingen kunnen binnen twee jaar niets meer waard zijn

Stuur zo snel mogelijk je brieven op met oude postzegels! Binnenkort zijn de zegels in Belgische frank en euro niks meer waard

Kan je rijk worden dankzij je postzegelverzameling? (Peut-on devenir riche grâce à sa collection de timbres-poste ?)

Interview sur Radio 2, le vendredi 10 octobre 2014

D’après l’expert en timbres Bart Van Acker, c’est très simple : à partir du moment où la collection n’a plus de valeur pour vous, il est temps de vendre.

De Morgen, 23/04/2018: De postzegelverkoper is met uitsterven bedreigd

Article sur un négociant cessant ses activités, dans lequel j’ai principalement expliqué les possibilités de vente en ligne et les domaines de collection intéressants.

De Standaard, 09/05/2019 46 miljoen Australische biljetten hebben een tikfout

De Standaard, 09/05/2019 – 46 millions de billets australiens comportent une faute de frappe

À la suite d’une erreur d’impression de la Monnaie australienne, on m’a demandé quelle serait la valeur future de ce billet.

De postzegel keizers van de Benelux

Trends, 24/05/2006 De postzegel keizers van de Benelux (Les empereurs du timbre-poste du Benelux)

Article sur le rachat d’une maison de vente aux enchères aux Pays-Bas.